Pomyślnie dodano do koszyka
Polityka prywatności - DzidziSzop.pl

Polityka prywatności
Polityka prywatności sklepu prowadzonego pod adresem dzidziszop.pl (dalej: Sklep) formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników (dalej: Użytkownik) za pośrednictwem strony Sklepu przez administratora danych osobowych

Dzidziusiowo Spółka Jawna
Ul. Rogalińska 1/51
01-206 Giodowo
NIP: 527 265 86 50, REGON: 142993620


Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku dokonywania rejestracji i zakupów w naszym Sklepie to:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
 • e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).


Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia. Użytkownik powinien zadbać aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: kontakt@dzidziszop.pl. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).

Dane osobowe Klientów pobierane są przez dzidziszop.pl w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

 • dostosowania serwisu do potrzeb Klientów,
 • obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,
 • realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu,
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji,
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • marketingu usług i towarów oferowanych przez administratora danych osobowych oraz marketingu usług i towarów oferowanych przez podmioty trzecie 
 • (w * przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),
 • przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter).


Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

Dzidziszop.pl oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na nasz adres kontakt@dzidziszop.pl

Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.